Partnerzy Merytoryczni

MIiR

 

Partnerzy

prowerk
zydex
orlen asfalt

Patronat Medialny

viaexpert
bt obiekty
bt drogi

 

Kongres Innowacji Infrastrukturalnych

Kielce, 13 maja 2015

Centrum Kongresowe Targów Kielce, Sala Omega

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z RELACJĄ FOTOGRAFICZNĄ

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PODSUMOWANIEM I WNIOSKAMI Z KONGRESU

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROGRAMEM KONGRESU

Lokalizacja miejsca Kongresu na planie Targów

 

Stefan Góralczyk

prof. IMBiGS, Dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Dr hab. Stefan GÓRALCZYK

prof. IMBiGS
Dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Specjalista geolog w dziedzinie ochrona środowiska i zasobów naturalnych. Doktor nauk technicznych, dyscyplina: górnictwo, specjalność: geotechnika górnicza.

Pełnione funkcje:
- Wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.
- Członek Sekcji Górnictwa Odkrywkowego Komitetu Górnictwa PAN.
- Stały Członek RILEM – Technical Committee Alkali – Reactivity and Prevention Assessment, Specification and Diagnosis.
- Przedstawiciel Polski w European Aggregates Association UEPG.
- Przewodniczący Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii za zasługi w tworzeniu i transferze innowacyjnych rozwiązań technicznych z nauki do gospodarki, polskimi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Zainteresowania – historia, sztuka, turystyka, sport

Ewelina Nawara

Dyrektor Media-Pro
Polskie Media Profesjonalne

Zbigniew Rynasiewicz

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwwoju

dr inż. Tomasz Rudnicki

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

TOMASZ RUDNICKI

Od 23 kwietnia 2015 roku pełni obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Wcześniej, od lutego 2008 roku jako Zastępca Generalnego Dyrektora GDDKiA odpowiadał za proces przygotowania inwestycji i realizacji Programu, nadzór technologiczny oraz analizę komunikacji i natężenie ruchu, odnowę i rehabilitację dróg.

W latach 2007 – 2008 był dyrektorem Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Wcześniej, przez pięć lat był kierownikiem Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

Wykładowca akademicki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, wcześniej także w Zakładzie Budowy Dróg i Mostów, Zakładzie Materiałów Budowlanych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym.

Autor wielu publikacji dotyczących tematyki budownictwa drogowego. Jest współautorem Aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz Wieloletniego Programu Finansowego na lata 2008-2015, planu odnów nawierzchni dróg wojewódzkich na lata 2008-2010, Analizy i uszczegółowienia Strategii Rozwoju sieci Transportowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2015. Wśród dokonań dr Rudnickiego znajduje się także indywidualnie zaprojektowana i skonstruowana konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego na ruch ciężki KR4, oraz sprawdzenie jej cech fizyko-mechanicznych.

Obronił pracę doktorską na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, Kierunek: Budownictwo, Specjalność: Drogi, Ulice i Lotniska. Posiada Certyfikat Instytutu Badawczego Dróg i Mostów uprawniającego do projektowania konstrukcji sztywnych z betonu cementowego o przeznaczeniu na ruch drogowy ciężki i bardzo ciężki, Certyfikat Instytutu Badawczego Dróg i Mostów ukończenia kursu I i II stopnia projektowania i nadzoru nad wykonaniem antykorozyjnych powłok na mostach stalowych oraz Certyfikatu uprawniającego do akredytacji laboratoriów badawczych do wymagań ISO.

 

Wacław Michalski

Dyrektor Departamentu Technologii GDDKiA

Wacław Michalski

Od 2010 roku Dyrektor Departamentu Technologii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Z drogownictwem związany od 37 lat.

prof. Leszek Rafalski

Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

prof. Jan Biliszczuk

Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk

Od 1972 roku pracuje na Politechnice Wrocławskiej, obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego. Jest też współwłaścicielem biura projektowego: Zespół Badawczo-Projektowy MOSTY-WROCŁAW. Autor ponad 300 publikacji, w tym podręczników "Mosty podwieszone" i "Handbook of International Bridge Engineering", jest również projektantem ponad 50 nowych obiektów mostowych, W jego dorobku są obiekty nowatorskie w skali światowej, jak np. wantowa kładka dla pieszych z drewna klejonego nad Dunajcem w Sromowcach Niżnych oraz most Rędziński – nominowany do nagrody fib2014.

dr inż. Igor Ruttmar

Prezes Zarządu Instytutu Badań Technicznych TPA

Dr Igor Ruttmar

Prezes Zarządu TPA Sp. z o.o.

Specjalista jakości budowy dróg. Jest absolwentem Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie - kierunek Budowa Dróg i Mostów i Instytutu Budowy i Utrzymania Dróg Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu. Od 1999 r. stoi na czele sieci nowoczesnych laboratoriów TPA. Pierwszą tego typu placówkę otworzył w Opolu, następnie w Poznaniu. W 2006 r. roku założył laboratorium główne w Pruszkowie pod Warszawą. Najmłodsze laboratorium powstało w 2011 r. w Bykowie k/ Wrocławia. Aktualnie jako prezes TPA zarządza ponad 35 laboratoriami, w których pracuje ponad 200 inżynierów, technologów i laborantów. Jest także członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA) oraz Komitetu Technicznego KT-212 ds. budowy dróg Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN). Poza podnoszeniem standardów jakości nawierzchni drogowych promuje wdrażanie innowacji i nowych technologii na polskich drogach.

dr hab. inż. Tomasz Siwowski

prof. Politechniki Rzeszowskiej

Dr hab. inż. Tomasz Siwowski

jest profesorem Politechniki Rzeszowskiej i kierownikiem Zakładu Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Jego działalność naukowa skupia się wokół problemów trwałości mostów, zastosowań nowych materiałów w mostownictwie (m.in. kompozyty FRP, stopy aluminium, betony niekonwencjonalne) oraz badań i diagnostyki obiektów mostowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. W ramach pracy dydaktycznej prowadzi wykłady i zajęcia projektowe m.in. z przedmiotów "budownictwo mostowe", "mosty metalowe", "utrzymanie mostów", "technologia robót mostowych". Prof. T.Siwowski prowadzi także aktywną działalność konsultingową w zakresie projektowania i zarządzania inwestycjami infrastrukturalnymi (www.promost.pl). Jest projektantem kilkudziesięciu obiektów mostowych, zarządzał budową kilku dużych mostów, a także prowadził nadzory naukowe przy budowie mostów. T.Siwowski jest aktywnym członkiem wielu krajowych i zagranicznych stowarzyszeń zawodowych i naukowych, m.in.: SITK RP, PZiTB, ZMRz, ASCE, IABSE, IABMAS, a także członkiem Rady Naukowej GDDKiA.

Mirosław Bajor

Dyrektor Programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE

Piotr Heinrich

Vice President Europe Zydex Industries

Piotr Heinrich

mgr inż. budownictwa lądowego (Politechnika Warszawska). W swojej karierze zawodowej związany głównie z produkcją, marketingiem i dystrybucją asfaltów drogowych oraz produktów rafineryjnych. Stworzył od podstaw nowy dział w międzynarodowym koncernie BP – BP Bitumen Polska - zajmujący się rozwojem asfaltów modyfikowanych oraz ich produkcją i sprzedażą na rynku krajowym i zagranicą. Brał udział w międzynarodowym, wielomiesięcznym projekcie optymalizacji biznesu LPG w Wlk. Brytanii. W latach 2006-2008 kierował – jako Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny – spółką Orlen Asfalt, gdzie m.in. wdrażał i rozwijał strategie biznesowe produkcji i dystrybucji asfaltów drogowych, przemysłowych i specjalnych w Polsce, Czechach i na Litwie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego i sprzedaży w branży budownictwa infrastruktury i energetyki. Odbył liczne kursy oraz staż w Niemczech, Jest członkiem zwyczajnym stowarzyszenia Forschungsgesellschaft fuer Strassen- und Verkehrswessen w Niemczech, oraz innych organizacji branżowych w Polsce.

Jacek Pasikowski

Dyrektor Prowerk

Juliusz Żach

Dyrektor Działu Badań i Rozwoju Mostostal Warszawa

Juliusz Żach

− Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

− Od 2006 roku pracuje w firmie Mostostal Warszawa S.A. gdzie, w dziale badawczo-rozwojowym, odpowiadał za tematykę efektywności energetycznej i zrównoważonego budownictwa.

− Od 2008 roku reprezentuje firmę Mostostal Warszawa S.A. w europejskim stowarzyszeniu Energy Efficient Buildings, które wraz z organami Komisji Europejskiej określa tematykę badań dot. efektywności energetycznej w budownictwie, prowadzonych w Programach Ramowych (7.PR, H2020).

− W roku 2014 objął kierownictwo Działu Badań i Rozwoju, Mostostalu Warszawa S.A.

− Posiada uprawnienia do oceny budynków w kategoriach zrównoważonego budownictwa, metodą BREEAM Inernational.

− Sprawuje funkcję kierownika projektu "COM-BRIDGE Innowacyjny most drogowy z kompozytów FRP", dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Krzysztof Błażejowski

Dyrektor ds. Technologii Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt

dr inż. Krzysztof Błażejowski

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (1992), studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej (1997), doktor nauk technicznych (2008). Od początku pracy zawodowej związany z badaniami i rozwojem, początkowo po stronie instytucji naukowych, a od kilkunastu lat w ramach przemysłu budowlanego i petrochemicznego. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny lepiszczy asfaltowych i nawierzchni asfaltowych, publikowanych w kraju i za granicą oraz rozwiązań patentowych. Uczestnik prac normalizacyjnych materiałów budowlanych w Polskim Komitecie Normalizacji. Członek Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych Polskiej Akademii Nauk. Rzeczoznawca SITK RP w dziedzinie nawierzchni drogowych.

13 maja 2015 r. w Kielcach rozpocznie się organizowany w ramach cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes KONGRES INNOWACJI INFRASTRUKTURALNYCH 2015. Wydarzenie, którego zasadnyczym celem jest wyłonienie i zaprezentowanie najbardziej nowoczesnych, innowacyjnych produktów i technologii stosowanych w branżych drogowej, mostowej i dziedzinach pokrewnych, organizowane jest przez Media-Pro Polskie Media Profesjonalne przy współudziale Partnerów Merytorycznych: Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Spotkanie będzie towarzyszyć największej w Polsce wystawie drogowej XXI Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA 2015 i innym salonom tematycznym odbywającym się w Kielcach w dniach 13-15 maja.

Wydarzenie wpisuje się w inicjatywę Porozumienia na rzecz poprawy wizerunku drogownictwa. W zamyśle organizatorów ma być nie tylko interesującym merytorycznie, inspirującym spotkaniem branżowym, ale również sposobem za zaprezentowanie branży we właściwym świetle, przez pryzmat nowoczesności i wiedzy.

Organizator:

media promale

Przy współudziale Partnerów Merytorycznych:

Max MIR PL poziome

generalna